Program Lojalnościowy YourShop24.pl

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego YourShop24.pl (zwanego dalej Programem) jest właściciel sklepu YourShop24.pl.
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Program rozpoczyna się w dniu rejestracji konta przez Użytkownika.
 4. Programem objęci są tylko zarejestrowani Użytkownicy sklepu YourShop24.pl.
 5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie składając stosowne oświadczenie przesłane mailem na adres kontakt@yourshop24.pl
 6. Jeżeli dojdzie do naruszenia zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu Programu może on usunąć Jego konto w każdej chwili.
 7. YourShop24.pl zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Konta w całości lub części, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności serwisowych.
 8. Punkty stanowią jednostki rozliczeniowe, nabywane w Programie. Za każdą złotówkę wydaną w sklepie Użytkownik otrzyma 1 punkt rozliczeniowy. Naliczenie następuje w chwili zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu.
 9. Po zdobyciu 20 punktów, Użytkownik zdobywa 1zł upustu do wykorzystania na dowolny produkt w sklepie podczas kolejnych zakupów.
 10. Maksymalna wartość rabatu za zdobyte punkty na poziomie zarówno produktu, jak i zamówienia wynosi 30%.
 11. Użytkownik zdobywa 100 punktów za rejestrację konta w Programie Lojalnościowym oraz 20 punktów za wystawienie komentarza do danego produktu.
 12. Program obowiązuje przez rok czasu (365 dni) od momentu rejestracji w nim Użytkownika. Oznacza to, że dany Użytkownik ma rok czasu na wykorzystanie zdobytych dotychczas punktów. Po roku czasu punkty naliczane są od nowa.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przeliczniku, na takich samych zasadach jak zmiana innych postanowień Regulaminu. Za każdym razem kiedy doszłoby do zmian ww. zasad Użytkownik będzie o tym powiadomiony.
 14. W przypadku zwrotów produktów, punkty uzyskane za zakup zwracanego produktu podlegają skasowaniu (według daty dokonania zwrotu płatności).
 15. W razie usunięcia konta Użytkownika (niezależnie od przyczyn, w tym wskutek rezygnacji Użytkownika z uczestnictwa w programie lub skreślenia z listy Uczestników Programu przez Organizatora), punkty zgromadzone na koncie zostają anulowane.